Wie zijn wij ?

Het JOY-platform is gestart als initiatief van de Belgian Pediatric Task Force met steun van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, een overlegplatform tussen ruim 90
gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechtenactoren in België, en Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant met de steun van de Koning Boudewijnstichting en Unicef België.

De Belgian Pediatric Covid-19 Task Force vertegenwoordigde tijdens de Covid-19 periode op eigen initiatief experten uit het medisch pediatrische domein van kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters tot kinderverpleegkundigen, overkoepeld door hun respectievelijke beroepsorganisaties.

Momenteel behoort het JOY-platform tot de Belgian Academy of Paediatrics en partners.

Wat willen we bereiken

Algemeen doel

Met JOY willen we een positieve tegenbalans bieden door de focus voor kinderen en jongeren te leggen op het belang en de voordelen van een adequate ontwikkeling, in al zijn aspecten, van deze doelgroep in hun groei naar een zo gezond en gelukkig mogelijke volwassenheid.

Dit vraagt niet alleen dat kinderen en jongeren een gezicht en een stem krijgen in het beleid, maar ook dat zowel angst en onzekerheid in de maatschappij en binnen de professionele omkadering worden verminderd en zelfs indien mogelijk worden weggewerkt.

Professionele samenwerking en het bundelen van krachten van alle instanties die met kinderen begaan en bezig zijn, is hierin een cruciale voorwaarde.

Het doel is de opzet van een lange termijn campagne en een bewustmaking om op een duurzame wijze de rechten en het welzijn van kinderen bij elke beslissing op elk niveau centraal te zetten en te houden.

Want kinderen en jongeren zijn onze toekomst! 

Subdoelen

Adviseren

Als groep van experten uit het medische domein rond kinderen en jongeren zijn we het beste geplaatst om snel veranderende up-to-date wetenschappelijke inzichten rond kinderen en gezondheid te vertalen naar objectief en begrijpbare informatie.
Dit is noodzakelijk voor beleidsmakers in hun uitwerking van beslissingen en draaiboeken, zodat het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren altijd centraal blijft staan.

Balans

Met wetenschappelijke informatie en handvatten sta je krachtiger en kan je zelf het evenwicht tussen je privé- en professionele leven beter bewaren.

Empowerment

Juiste informatie geeft handvatten en steunpunten om op vragen en bezorgdheden te kunnen antwoorden. De juiste informatie geeft je meer kracht in het onder controle houden van emoties en onzekerheden; en het onderscheiden van foutieve informatie.

Informeren

Wetenschappelijke kennis geeft meer inzicht in het ‘waarom’ achter bepaalde beslissingen en maatregelen die soms anders zijn bij kinderen en jongeren dan bij volwassenen.
Inzicht krijgen in dit ‘waarom’ is een belangrijke eerste stap in het wegnemen van angst en onzekerheden.

Verbinden

Opkomen voor alle kinderen en jongeren in België is het overstijgen van de eigen muren en echte samenwerking aangaan waarin deze kinderen en jongeren ten alle tijden centraal staan. JOY wil vanuit dit overkoepelende doel alle bestaande en waardevolle initiatieven rond kinderen en jongeren in de verschillende regio’s en domeinen met elkaar verbinden. Zo kunnen de mazen van het net maximaal gesloten worden en telt elk kind en jongere in België echt mee.

Hoe willen we
dit bereiken?

JOY logo en campagne

JOY is het Engels voor ‘vreugde en blijdschap’. Het is makkelijk, herkenbaar, hip, kort, krachtig en het brengt levensvreugde. Bovendien is het taal-, gender- en leeftijdsneutraal.

Het JOY logo symboliseert op een vrolijke en positieve manier alle ontwikkelingsdomeinen van kinderen en jongeren. De regenboogkleuren benadrukken de diversiteit en het betrekken van ALLE kinderen en jongeren in België.

Door het gebruik van dit logo en het aanreiken van een JOY logo voor individuele organisaties en sectoren, willen we JOY breed in de maatschappij zichtbaar maken als een constante herinnering om kinderen en jongeren ten alle tijden en overal centraal te zetten.

JOY Platform

JOY wil een kennisplatform zijn dat de bestaande initiatieven verbindt en heldere wetenschappelijk onderbouwde informatie aanbiedt omtrent de gezondheid van kinderen en jongeren. De initiatiefnemers willen de angst en onzekerheid bij hun entourage wegnemen of in ieder geval verminderen. Het kennisplatform zal als positief draagvlak focussen op het belang van de verschillende ontwikkelingsvelden voor het psychosociaal welzijn van kinderen en jongeren en een antwoord bieden op de vragen waar zowel ouders, kinder- en jeugdwerkers, zorgverstrekkers als leerkrachten mee worstelen.

 

Publicaties en materialen

Persberichten

31 Juli 2020
Het Joy platform

12 Augustus 2020
Open brief scholen

12 Augustus 2020
Bevraging scholen

Mediakit

Ben je actief rond kinderen, jongeren en gezinnen, in welke vorm dan ook, als grote of kleine organisatie of zelfs als individu, en ben je overtuigd om JOY via je kanalen mee te verspreiden?

Maak dan gebruik van de materialen in onze mediakit.

 

 

JOY affiche

Download de JOY affiche in 4 talen en hang hem uit.

 

 

Sluit je aan en verspreid JOY

 

Wil je je aansluiten aan deze campagne?
Ga naar onze logo tool!